Samsamo Pntrumem
Pntrumem minet anox axjka. Mi amacheq greq...
Samsamo Pasiveq axjikner
Kamel amachumeq.
ARSENNA Ars
Real koxvox ka greq spasumem lichkum