Nayumes zarmanum

nayumes zarmanumes xieq nkarum qcum ste kayf@ vorna sax tenan. umeq inch apacucum cer kyanqov cheq karum apreq. pti cuyc taq saxin nayeq nayeq yes esinchi  het esinchem are. mi  mtaceq lav txucyuna cer arac@ urishi kyanq@ xortakelov

127   22 days ago
ARTHUR90 | 5 subscribers
127   22 days ago
Please log in or register to post comments
Բա ի՞նչ նայենք ???? չնայած հայկականները նայելու չեն մեծամասամբ: Եթե երկուսն էլհամաձայն են քցելու ինչ խնդիր կա
0