kara

97% 35 1
163244   1 year ago
arsena123 | 35 subscribers
163244   1 year ago Subscribe
Tags: kara
Please log in or register to post comments
Փաստորեն երկրում իրավիճակ ա փոխվել xD
0
ay senc txen pti misht shan pes kapac ylni vzic u cci u lzi enqan michev kiny goh mna
0
Jxtit mor cccnem
0
Karayes inch xers es hamart gri ay agarka
0
Gandon qunem ccact pcery
0
Haykakan ka?
0
Kyanqa axjiky hly txu vzi pavadoky
0
show more hide