Araratci Gorikin cccnum en

50% 1 1
23008   23 days ago
Gor01 | 67 subscribers
23008   23 days ago Subscribe
Araratci ccox Gorik@ bacahytvec
Please log in or register to post comments
MEC MARTES MARTKANC GLXIN MI SARQI AY VIJVACQ LAV TXERQIn nkarum gcum es vat vernagrerov Xi abijnik es Vor mamaiten qunnum
0
ES EJI TER BOZA JOXOVURT JAN STIC VIDEO SARQE MARTKANC XAYTARAKA UZUM ANI INQ IRA MAMAI PUCNA CCUM MARTKANC HAVAI GCUMA STE
1
AY ABIJNIK ES TXEN MAMAITA QUNNUM HAVAI @NGELES HETEVIC GOR KARQIN TXAYA AY BOZ JNJI KBRNI MAMAIT BERAN KTAPI LRPI VASTAK XIES MARTKANC GLXIN SARQUM AY EJANAGIN PORNIKI TXA
0