x

Nenc pahi tak nkareci

COMMENTS 6
Showing 1 to 6 of 6 comments.
RUBEN45`s avatar
RUBEN45
29.03.2018
Axxxx K koxeyyyy lavna chi ta koxem ?
nar1997`s avatar
nar1997
18.03.2018
Brat karoxa uzi esel qunem
artyom777711`s avatar
artyom777711
06.03.2018
ALENVARDANYAN`s avatar
ALENVARDANYAN
05.03.2018
Lavna qani tarekana?
Artur8`s avatar
Artur8
05.03.2018
Lavel vor uni et [email protected]
h
hov1977
05.03.2018
es um gyozal knoj tutuzna?