x

hay@ cccnum oo koonooma roos enkroj kngan heto el enkerojn

COMMENTS 7
Showing 1 to 7 of 7 comments.
Ccoci69Qunoci`s avatar
Ccoci69Qunoci
29.03.2019
Mard pti amen dzev kayf ani, quni qunvi cci cccni...
Xar@...
Karevor@ simpatia lini...
Hamel kyanq@ tvaca mi angam, menak mer apracn enq mer het tanelu...
Es kaynqum piti anes en inchn amot klini panel, bayc kayf klini hishel...
Ay da erjankutyan mec masn a kazmum...
Exeq erjanik...
Edo122771`s avatar
Edo122771
14.03.2019
barev dzez, es 43 tarekan em, gey em pntrum em sirun u arnakan txerqi, gaxtni handipman hamar 091228899
PassssTxa44`s avatar
PassssTxa44
30.10.2018
Ernak yes el knok inenai yes el anei senc
mutant_boy`s avatar
mutant_boy
01.10.2018
Maladec ,lav qunum a rusnerin
haruta1`s avatar
haruta1
16.06.2018
ha de sra kayfn urisha ho zorov chi
H
HAY
01.06.2018
ay gandoni eto ne armyane ! pidori